Judi ni banyak kategori, ada yang halal mendapat lesen dan ada yang tidak halal mendapat lesen. Walau samada dapat lesen atau tidak. Ia kekal judi dan melekakan serta merugikan rohani masyarakat.

Jika pembanterasan judi dijadikan kpi dengan menukar ketua polis negeri atau daerah sekiranya tidak dapat membanteras. Adakah ia akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bagaimana pula dengan judi yang memberikan sumbangan kepada kewangan negara?