Gaduh apa hari ini? LIVE : Sidang Dewan Rakyat, Rabu 29 Mac 2023 (sesi pagi)

Katanya ada perbahasan perubahan rang undang-undang kanak-kanak.... hmmmmm 


Post a Comment

0 Comments